VESZPRÉM MEGYEI KORTÁRS LEXIKON

 Keresés | Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala 


PÁLFFY Géza
( Veszprém, 1971. február 9. - . )

történész

Sz.: Pálffy Géza vegyipari gépész-üzemmérnök, Horváth Gizella vegyésztechnikus.
Nőtlen.
T.: 1989 Lovassy László Gimnázium, Veszprém. 1994 ELTE BTK Bp., történelem, 1995 levéltár szak. 1999 ELTE BTK Ph D.
É.: 1994-től az MTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa.
Tk.: 1995 és 1998 között a FONS Alapítvány Kuratóriumának elnöke, 1993-tól a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának, 1998-tól a Nagyvázsonyi Vártanács tagja. 1999-től a Magyar Történelmi Társulat főtitkár-helyettese, a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztőbizottságának tagja.
Kt.: Magyarország és a Habsburg Birodalom története a 16–17. században.
Dk.: 1993 Pro Scientia érem. 1997 Akadémiai Ifjúsági Díj. 1998 “Az év ifjú hadtörténésze” díj. 2015 Magyar Érdemrend Tisztikereszt.
  M.: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI–XVII. században. Győr, 1995. – A pápai vár felszabadításának négyszázéves emlékezete 1597–1997. (Bevezető tanulmányt írta és az okmánytárat összeállította.) Pápa, 1997. – Európa védelmében. Haditérképészet a Habsburg Birodalom magyarországi határvidékén a 16–17. században. Bp., 1999. 2. kiadás: 2000. – A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526–1598. Győr, 1999. – Ausgewählte Dokumente zur Migration der Burgenländischen Kroaten im 16. Jahrhundert. (Társszerző.) Eisenstadt, 1999. – Bethlen Farkas: Erdély története I. A mohácsi csatától a váradi békekötésig (1526–1538) I–II. könyv. (A jegyzeteket írta és a mutatókat összeállította.) Bp.–Kolozsvár, 2000. – A tizenhatodik század története. Bp., 2000. (Magyar Századok.) – Hetvenöt szócikket írt a Magyarok krónikája c. könyv (Bp. 1995, 1996.) kiadásaiba. – Pápa szerepe a XVI. századi végvárrendszerben = Tanulmányok Pápa város történetéből. 2. Pápa, 1996. – A veszprémi végvár fő- és vicekapitányainak életrajzi adattára (16–17. sz.) = Veszprém a török korban. Veszprém, 1998.
Szt.: Búza Péter: Söjtör. Bp., 2000. – Száz Magyar Falu Könyvesháza. –
Ct.: harmincöt tanulmányát közölte a Hadtörténeti Közlemények, a Fons, a Limes, a Keletkutatás, a Történelmi Szemle, a Levéltári Közlemények, a História, a Művészettörténeti Értesítő, a Magyar Nyelv, valamint tudományos tanácskozások gyűjteményes kötetei.
  I.: Napló, 1998. aug. 19. – Népszabadság, 2000. április 29.
C.: 1014 Bp., Úri u. 53. T.: 1/355–8539., 1/355–7649. E-mail: rueber@interware.hu.