VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


TÖRÖK János, csáfordi és jobbaházi
( Tapolca, 1807. június 6. - Budapest, 1874. február 9. )

mezőgazdász, író, szerkesztő, újságíró.

Veszprémben és Keszthelyen járt középiskolába, majd Pesten és Grazban tanult tovább. Beutazta Európa gazdaságilag fejlett országait. Hazatérve gazdatiszt, majd a Magyar Gazda szerkesztője és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkára. Nagy hatással volt rá Széchenyi István, akinek közgazdasági ügyekben egyik főtanácsadója. Szorgalmazta az ipar fejlődését, Fáy Andrással együtt a védegylet-mozgalom egyik sugalmazója, elindítója. Cegléd határában, Szőkehalmon 152 holdnyi jobbágytelket vásárolt, melyen tangazdaságot rendezett be. Az okszerű gazdálkodást segítette a Szőkehalmi Könyvtár címen megjelentetett, 41 kötetes sorozatával. A szabadságharcban 1848 őszétől vett részt. Először nemzetőr százados Perczel seregében, majd a 4. hadtest térparancsnoka. 1849 júliusában Bem alezredessé nevezte ki és dandárnok a 9. hadtestben. Lugosnál esett fogságba, néhány hónapi várfogság után kegyelmet kapott. Szabadulása után csak nehezen tudott úrrá lenni az őt ért veszteségeken. 1852 után újságíró, 1866-tól országos főlevéltárnok. Sajtó alá rendezte Széchenyi kiadatlan írásait is. 1867-től a pesti honvédegylet tagja. Tapolcán a Városi Panteonban tábla őrzi emlékét.
  M.: Elmefuttatás. (v.) Győr, 1829. – Magyarország legjelesebb gazdasági s iparvállalatainak ismertetése. 1. Alcsút gazdasági tekintetben. Buda, 1841. – Magyar életkérdések összhangzásban a közbirodalmi érdekekkel. Pest, 1852. – Publicisztikai és nemzetgazdasági némely dolgozatai. Pest, 1858. – Magyarország prímása. 1–2. köt. Pest, 1859. – Török János emlékiratai. Pest, 1864.
  I.: ÉRKÖVY Adolf: Emlékbeszéd ~ lev. tag felett. Bp., 1875. (Értekezések a természettudomány köréből, 6. köt. 3. sz. – CSERHÁT József: ~ emlékezete. = N., 1964. okt. 11. – HIDVÉGI Lajos: ~ 1809–1874; Széchenyi íródeákja. = ÉT, 1967. 23. sz. – BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848–49. Bp., 1983. – MAÉ., 3. köt. Bp., 1989. – FONAY Tibor: ~. = Emberek a tájban. Nemesgulács, 1989. – REINDL Erzsébet: ~. Tapolca, 1807–Bp., 1874. Tapolca, 1992. (Tapolcai életrajzok.) – Kertész. – KhÉL – Szinnyei. XIV. köt. – ÚMÉL VI. köt. – ÚMIL 3. köt.