VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


ZSOLDOS Ignác
( Pápa, 1803. július 24. - Veszprém, 1885. szeptember 24. )

jogász.

1837-től levelező-, 1838 után rendes tagja az MTA-nak. Bécsben és Pozsonyban jogot hallgatott. 1826-ban ügyvédi vizsgát tett és Veszprém vármegye szolgálatába állt. 1832-ben főszolgabíró, 1834-ben vármegyei főjegyző. Az 1825–1827. évi országgyűlésen a távollévő főrendek, 1843-ban Veszprém vármegye követe. 1843-tól a Pesti Váltótörvényszék bírája, 1848-tól alelnöke. Az 1849. évi függetlenségi nyilatkozatot követően, aulikus érzelmei miatt Bécsbe költözött, ahol semmitőszéki tanácsos, 1867 után a Hétszemélyes Tábla, majd a Kúria tanácselnöke. A helyi közigazgatás kérdéseinek egyik első tanulmányozója volt.
  M.: Szolgabírói hivatal. 1–2. köt. Pápa, 1842. ‘– A mezei rendőrség főbb szabályai. Pápa, 1842. – A magyar váltótörvény. Pest, 1845. – Örökváltság. Pest, 1847.
  I.: TÓTH Lőrinc: Emlékbeszéd ~ fölött. Bp., 1887. (MTA Emlékbeszédek., 4. köt. 1. füz.) – Szinnyei. XIV. köt. – ÚMÉL VI. köt.– Varga.